ἀσυνέγκλιτος

ἀσυνέγκλιτος
ἀσυνέγκλιτος
not undergoing enclisis at the same time
masc/fem nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”